Skúšky

Dátum Miesto Typ skúšky A B C Spolu
22.08.2009 Kežmarok SVV1 98 99 86 276
31.10.2009 Košice IPO1 97 80 95 272
10.07.2010 Košice IPO2 98 90 93 281
17.10.2010 Nitra IPO3 74 82 80 236
30.10.2010 Košice SVV2 95 84 97 276
09.01.2011 Košice SchH3 97 80 87 264
12.08.2012 Hrabušice BH 59     59
22.09.2012 Zbehy SVV3 97 90 99 286
7.9.-8.9.2014 Trenčín IPO-FH 91/93     184