Skúšky

Dátum Miesto Typ skúšky A B C Spolu
12.10.2014 Košice SVV1 91 95 88 274
27.10.2013 Vranov BH 59     59
26.4.2014 Košice IPO1 95 80 97 272