Preteky 

Dátum Miesto Typ preteku Podľa A B C Spolu Umiestnenie *Pozn.
12.10.2013 Košice Pohár rektora UVL SVV1 91 95 88 274 2 Naj. Poslušnosť
27.10.2010 Vranov Skúška BH 59          
26.4.2014 Košice Skúška IPO1 95 80 97 272    
1.2.-6,2014 Žilina 3,Kvalifikačný pretek IPO1 98 77 86 261 2  
23.8.2014 Kolačno 0 pohár SNP IPO1 98 77 90 276 3  
30.-31.8.2014 Vrbové Grand prix kyn. revue IPO1 90 63 80 232 2  
11.10.2014 Košice Skúška IPO2 97 75 94 266    
26.10.2014 Košice Skúška IPO3 90 92 95 277