Plánujeme vrh B!

15.01.2012 13:05

Po úspechu vrhu A sme sa rozhodli opätovne pre spojenie Heny Eqidius so psom Bart z Klídkova dvora.

 a 

                             Hena Eqidius                                                          Bart z Klídkovho dvora